Skip to main content

KulturUtflukt Oslo 2020

Dette var en festival for alle og da er det viktig å ivareta, samtlige målgrupper. Vi startet med et populært innslag for barn, med høytlesning fra boken – Tante Plante redder biene, av Stine Heggedal. En ungdom fra Skamløst, kledde på seg en bie-drakt og underholdt barna «live», mens styreleder i Skamløst leste. Avslutningsvis tok Bien, med de minste på en liten omvisning på gården. Særlig populært, var alle de spennende dyrene. Barna storkoste seg, og det var mange smil å se.

Etter dette, var det forfatternes tur. Det ble fremført høytlesning, fra noen av Skamløst Forlags Osloeventyrforfattere. Dette skapte god stemning og høylytt latter fra publikum. Deretter fulgte en debatt, med temaet; - Oslo, en by i endring. Her var det bra engasjement, også blant de besøkende. Forfatterne som deltok var; - Yngve Kveine, Bård Nannestad, Janne Christin Løkkeberg, Jan Kallevik, Joseph S. Ampofo, Leon Douglas, Christian René Wold.

Så tok artistene over scenen og bidro med å gjøre denne dagen - til en uforglemmelig én. Storartet musikk, under noe som kunne synes, å være - årets siste søndag, med en touch av sommer i seg. Maria Lotus, Nohk, Kristian Fabrizio, Sabastian Zalo, Gulla og Umut & X Has leverte til toppkarakter, på denne flotte dagen.

Crewets innsats

Alle 8 ungdommene som jobbet i regi/samarbeid med Uteseksjonen, gjorde en upåklagelig innsats. De sørget for at publikum kunne slappe av og nyte trygge opplevelser, med god avstand. Det var kun én inn- og utgang, noe som sørget for at det ikke oppsto kø, på noe tidspunkt. Kombinert med jevnt tilsig av gjester, som kom og dro – ble det aldri noe fare for såkalte smitteklynger. Gode eksempler ble satt underveis, med riktig håndhygiene og utstrakt bruk av desinfeksjonsmidler, samt annet forebyggende utstyr.

Besøkende sett opp mot målgruppe

Dette var et gratisarrangement for alle årganger. Vi er godt fornøyde med besøk fra familier med små barn, ungdommer og voksne. Vi så også at en del ungdommer (som vi kjenner fra tidligere), kom før festivalstart - for å sikre å få med seg konsertene. Selv de oppførte seg eksemplarisk. Ved neste festival, blir arrangementet merket mer synlig og nærmere bilvei.
Det har i ettertid, kommet flere beskjeder til oss, om at det var flere familier som ikke fant frem. Dette tar vi oss ad nota og takker for tilbakemeldingene.

Evaluering

Skamløst nettverk takker alle involverte parter. Vårt samarbeid og mangfold, gjorde dette mulig. Vi vil frem mot neste år, jobbe bredere og tettere, samt søke midler, spesielt til gjennomføring og planlegging - av festivalen. Vi setter nå sammen en showreel med høydepunkter fra arrangementet, som alle snart vil motta. Til neste år, håper vi å kunne dokumentere dette på en annen og spennende måte. Det vil være profesjonelt, og med unge filmskapere.

Målsetning

Vårt hovedtiltak er å drive kriminalitetsforebyggende arbeid. Gjennom dette arbeidet, håper vi å skape trygge arenaer – med bro og relasjonsbygging, mellom unge og voksne. Hovedfokuset vårt er alltid, å utjevne de sosiale ulikhetene - hos individet. Samtlige inntekter fra vårt salg denne dagen (bøker og brus), går til dette formålet. Alle fra Skamløst Nettverk og forfatterne stilte frivillig, men vi sørget for at artistene - ble lønnet med en symbolsk sum, gjennom midler fra Forandringshuset. Uteseksjonen dekket ungdommenes timer, under kurs i forkant og for jobbing på selve dagen. Uten dette samarbeidet, ville vi ha slitt med å gjennomføre festivalen.

Antall besøkende

165 personer i alderen 4–75 år, som ble registrert med navn og kontaktinformasjon.

Mannskap/Crew

6 representanter fra Skamløst Nettverk og 8 unge voksne fra Uteseksjonen (lønnet sine egne). Sistnevnte var 5 erfaringskonsulenter og 3 ungdommer. Alle hadde i forkant av arrangementet - fått en innføring i hvordan man best ivaretar besøkende, både ved ankomst og avreise. Det ble satt ekstra søkelys på smittevern (før, under og etter arrangementet) og generell sikkerhet.

Tilbud

Det var to serveringstilbud på festivalen. Man kunne få smaksrik mat og kaffe fra In The Can, eller en drikk fra O. Mathisen sitt vareutvalg, hos Skamløst sin kiosk. Stine Heggedal donerte flere Tante Plante bøker, med plakater og honning. Dette var barnas favoritt og ble nesten utsolgt. Forlaget og flere av forfatterne, donerte også bøker til nettverket. Disse ble solgt til meget gunstige priser. Samtlige inntekter, går uavkortet til nettverkets arbeid.

Til slutt er det viktig for oss å takke Anthonstiftelsen, som har muliggjort mye av vårt arbeid i 2020.

Vi vil også takke Stiftelsen Petter Uteligger. De var rause og spanderte mat og drikke på crewet, til KulturUtflukt Oslo hos Fridays på Aker Brygge. Det var en verdig avslutning på et fantastisk prosjekt, hvor man fikk evaluert og lagt planer for 2021.

Denne festivalen legger et godt grunnlag for 2021. Vi ser på det å kunne arrangere gratistilbud, for ungdom og barn - som én kjernesak for oss. Gjennom deres støtte, har vi vært i stand til å følge opp over 50 enkeltpersoner så langt i år.

Alle herfra ser frem til videre samarbeid og ønsker KulturUflukt Oslo 2021 velkommen.

Skamløst kiosk v/André

In The Can v/Sara

Artistene Umut & Has

Kultur Utflukt 06

Skamløst Nettverk sine samarbeidspartnere:
Oslo kommune v/Bymiljøetaten, Anthonstiftelsen, Forandringshuset avd. Grønland, In The Can, Matrix advokater, O. Mathisen, Stiftelsen Petter Uteligger, Uteseksjonen og POWR.NO

Stiftelsen Petter Uteligger

Her er vi!

Skamløst Forlag AS
Stanseveien 16
0975 Oslo

Postadresse

PB. 59 Tåsen
0801 Oslo

Kontakt oss!

  • +47 973 12 973
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skamløst Forlag AS

Org. nr. NO 922 794 383 MVA 
Bank 2050.45.44363
VIPPS 57 13 08